ODSTRAŇOVÁNÍ GRAFFITI

„Graffiti“ je v současné době velmi významný nežádoucí společenský fenomén. Jejich odstraňování patří mezi nejvýznamnější činnosti společnosti V - TRADE, s.r.o. Brno.

Díky tomu, že naše společnost má vlastní vývoj chemických přípravků k odstraňování graffiti a disponuje špičkovými technologickými zařízeními umožňujícími kombinované využití mechanického efektu a chemického účinku, dokážeme odstranit nežádoucí graffiti z širokého spektra materiálů, především skla, plastů, dřeva, kovových konstrukcí, betonu, mramoru aj. obkladových materiálů, z fasád, nátěrových systémů, smaltů apod.

O kvalitách práce naši společnosti svědčí to, že jsme dokázali obstát v konkurenci tuzemských i zahraničních firem při výběrovém řízení na odstraňování graffiti z vozových souprav a areálů stanic pražského METRA a kolejových vozidel Českých drah.

Odstraňování graffiti

Společnost v současné době disponuje novou vysoce účinnou bezodpadovou technologii odstraňování graffiti, která umožňuje rychlé a účinné renovace znečištěných povrchů za současného šetrného přístupu k životnímu prostředí. Tato technologie je v současné době chráněna jako užitný vzor.

Takto lze upravovat jakékoliv fasády, cihlové zdivo, betony, obklady, dřevěné i kovové plochy.

Tato technologie využívá speciální chemický přípravek GRAFFENG, který je naším výrobkem inzerovaným v části námi vyráběných a dodávaných chemických výrobků. Navíc, v rámci vlastního výzkumu a vývoje v laboratořích společnosti je řešeno neustále zdokonalování kvality přípravku, čímž pružně reagujeme na případné aplikace jakýchkoliv druhů použitých sprejů při vytváření graffiti.

Odstraňování graffiti

Copyright © 2012 V - TRADE, s.r.o., Francouzská 30, 602 00 Brno
Tel./fax: 00420 545 245 626 / email:
Created by KV_design | Valid XHTML 1.0! | Hodnocení důvěryhodnosti AAA ® soliditet