ODSTRAŇOVÁNÍ ŽVÝKAČEK

Vlastní odstraňování zašlapaných žvýkaček je prováděno ojedinělou a v České republice pouze firmou V-TRADE používanou technologií, která beze zbytku dokáže odstranit zašlapané žvýkačky. V této oblasti získala naše firma značné zkušenosti, neboť se tímto problémem zabývá několik roků a výsledkem tohoto úsilí je vznik speciální technologie.

Vlastní technologický postup probíhá - zjednodušeně - ve dvou fázích: nanesení speciálního ekologického přípravku, který byl cíleně pro tento účel vyvinut v naší laboratoři, na zašlapané žvýkačky. Po chvilkovém působení nastupuje druhá fáze, kdy působením vysoké teploty a vysokého tlaku dochází k odpaření zašlapaných žvýkaček.

Odstraňování žvýkaček

Provádíme odstraňování zašlapaných žvýkaček na území celé republiky, neboť tato technologie byla vyvíjena tak, aby nebyla závislá na zdroji energie a vody.

V případě Vašeho zájmu, Vám rádi poskytneme bližší informace, navrhneme ideální řešení a varianty jeho realizace.

Odstraňování žvýkaček

Copyright © 2012 V - TRADE, s.r.o., Francouzská 30, 602 00 Brno
Tel./fax: 00420 545 245 626 / email:
Created by KV_design | Valid XHTML 1.0! | Hodnocení důvěryhodnosti AAA ® soliditet